Ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se od 1. 1. 2022 mění stanovené finanční limity a částky pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a to následovně:

  • finanční limit pro veřejné zakázky pro dodávky a služby se z 3 568 000 Kč zvýší na 3 653 000 Kč (organizační složky státu, ČNB, státní příspěvkové organizace)
  • finanční limit pro veřejné zakázky pro dodávky a služby se z 5 494 000 Kč zvýší na 5 610 000 Kč (územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, jiné právnické osoby dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, zadavatelé používající k úhradě zakázky více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele či z rozpočtu EU),
  • finanční limit na stavební práce se z 137 366 000 Kč zvyšuje na 140 448 000 Kč.

Celé znění příslušného nařízení vlády je uveřejněno na webových stránkách Poslanecké sněmovny České republiky.