Klára zajišťuje administrativní podporu při zastupování zadavatelů v rámci zadávacích řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, spravuje veškerou agendu společnosti.

Její znalosti účetních postupů využívají naši klienti při optimalizaci firemních nákladů.