Petr pracuje ve společnosti od samého počátku.

V rámci svého působení se specializuje především na strategické poradenství a stanovení správné taktiky a postupu v oblasti veřejných zakázek na straně uchazečů a rovněž na aplikaci zákona při zastupování zadavatelů v zadávacích řízeních. Jeho dlouholetá praxe v oblasti veřejných zakázek poskytuje klientům vysokou přidanou hodnotu a výrazně zvyšuje šanci na úspěch při získávání nových zakázek z oblasti veřejného sektoru.

Petr je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorského studia na Mendelově univerzitě v Brně, kde v minulosti několik let přednášel na Provozně ekonomické fakultě. Petr je přidruženým členem Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE). Hovoří anglicky a rusky.